Predávajúci sa zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje, údaje o Vašich nákupoch a neposkytnúť ich tretej osobe.

Registráciou vyjadruje kupujúci súhlas s použitím svojich údajov pre potreby realizácie uvedených služieb. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky ochrany dát v prípade napadnutia providera neznámym páchateľom.
Rešpektujeme Vaše súkromie, ale aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje.
Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu:
* Vaše kontaktné údaje
* údaje o Vašich nákupoch

Ďakujeme Vám za dôveru!

Spat na zaciatok